Child pages
  • PlusClouds sunucumun ağ ayarlarını nasıl yaparım? (DGN - Bursa)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sunucunuzun ağ ayarları varsayılan olarak PlusClouds tarafından yapılandırıldığı için herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. Fakat bazı nedenlerden ötürü (Public Ip kullanımı gibi) sunucunuzun ağ ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz. 
Aşağıdaki doküman yardımı ile bu işlemleri kolayca yapabilirsiniz. 

Ubuntu ve Debian tabanlı sunucular için ağ ayarları

Eğer sunucunuzda 2 adet interface var ise aşağıdaki gibi ayar yapabilirsiniz.

NOT: Aşağıdaki {IP_ADRESİNİZ} alanında sistemin size verdiği IP adresini kullanmalısınız, aksi takdirde sunucunuz internet erişimini kaybeder.

/etc/network/interfaces
/etc/network/interfaces

Eğer sunucunuzda 3 adet interface var ise aşağıdaki gibi ayar yapabilirsiniz;

/etc/network/interfaces

Yaptığımız değişikliklerin geçerli olması için aşağıdaki komut ile network ayarlarını yeniden başlatıyoruz.

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2

CentOS ve Red Hat tabanlı sunucular için ağ ayarları

CentOS ve Red Hat tabanlı sunucularda ağ ayarları Ubuntu & Debian'dan daha farklı yapılmaktadır. CentOS & Redhat tabanlı sunucularda her interface için ayrı ayar dosyası bulundurulması gerekmektedir. Bu ayar dosyaları /etc/sysconfig/network-scripts/ altında bulunmaktadır.

eth0 interface dosyasını açmak için;

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

eth1 interface dosyasını açmak için;

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

eth2 interface dosyasını açmak için; 

Not: Her sunucuda eth2 interface ayar dosyası olmayabilir. Kontrol panelinizde 10 ile başlamayan bir IP adresi yoksa eth2 interface'ine sahip olmayabilirsiniz. eth2 interface dosyasını yaratmak veya düzenlemek için;

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2

Yaptığımız değişikliklerin geçerli olması için aşağıdaki komut ile network ayarlarını yeniden başlatıyoruz.

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2

İlgili;

  • No labels