Child pages
  • Drupal nasıl kurulur?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Not: Aşağıdaki kodlar Ubuntu ve Debian için geçerlidir.

Drupal nedir?

Drupal ücretsiz, açık kaynaklı, içerik yönetimine odaklı bir altyapı yazılımıdır. Modüler yapısı sayesinde, web uygulama çatısı, topluluk portalı, forum ya da blog motoru olarak da kullanılabilmektedir. 2000'li yılların ortalarında Drupal esneklik, genişleyebilirlik, yönetim kolaylığı ve etkin bir topluluğun desteği ile popülerlik kazanmıştır.Drupal PHP programlama dili ile yazılmıştır. Bununla birlikte Drupal tabanlı bir web sitesinin kurulumu, geliştirilmesi ve bakım genellikle PHP programlama becerisi gerektirmemektedir.

Not: Drupal kurulumu için LAMP(Linux, Apache, MySQL ve PHP) servislerinin yapılandırılmış olması gereklidir. LAMP servislerinin yapılandırılması için LAMP kurulumu içeriğinden yararlanabilirsiniz. 

Aşağıdaki adımlarda KIRMIZI ile yazılan kısımlar istenilen şekilde doldurulabilir.

Drupal kurulumuna başlanmadan önce sunucunuzun en güncel sürümde olduğundan emin olmalısınız. Sunucu güncellemek için 'update' komutu kullanılır:

sudo apt-get update

1.Adım Drupal'i indirme

Sunucu güncellemeyi tamamladıktan sonra aşağıdaki 'wget' komutu ile Drupal'in sitesinden güncel sürüm indirilir(En güncel sürümleri Drupal'in websitesinden takip edebilirsiniz.):

wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-7.41.tar.gz

Aşağıdaki komut ile indirilen sıkıştırılmış Drupal dosyası çıkarılır:

tar -xzvf drupal-7.41.tar.gz 

2.Adım Drupal için veritabanı ve kullanıcı oluşturulması 

'root' kullanıcı ile MySQL'e giriş yapılır:

mysql -u root -p

'root' kullanıcı parolası girilip MySQL'e giriş yapıldıktan sonra istenilen isimde yeni bir veritabanı oluşturulur:

CREATE DATABASE drupal;

Ardından istenilen isimde yeni Drupal kullanıcısı oluşturulur:

CREATE USER drupaluser@localhost;

Drupal kullanıcısı için veritabanı bağlantı parolası oluşturulur:

SET PASSWORD FOR drupaluser@localhost= PASSWORD("password");

Oluşturulan Drupal kullanıcısına tam yetki verilir:

GRANT ALL PRIVILEGES ON drupal.* TO drupaluser@localhost IDENTIFIED BY 'password';

Veritabanında yapılan değişikliklerin geçerli olması için aşağıdaki komut girilir:

FLUSH PRIVILEGES;

Yukarıdaki değişiklikler yapıldıktan sonra 'exit' komutu ile MySQL'den çıkış yapılır:

exit

3.Adım Drupal dosyalarının kök dizine aktarılması ve konfigürasyonlarının yapılması

Drupal içindeki dosyalar aşağıdaki komut ile '/var/www' kök dizinine taşınır:

sudo rsync -avP ~/drupal-7.41/ /var/www/

Kök dizine Apache kullanıcısını atıyoruz ve atadığımız kullanıcıya dosya erişim izinlerini açıyoruz:

sudo chown www-data:www-data /var/www -R

'/var/www' kök dizinine giriş yapılır:

cd /var/www/

Aşağıdaki 'cp' komutu ile 'default.settings.php' dosyası aynı dizin içine 'settings' ismiyle kopyalanır ve gerekli dosya izinleri verilir. Bunlar için sırasıyla aşağıdaki komutlar kullanılır:

cp sites/default/default.settings.php sites/default/settings.php
sudo chown www-data:www-data sites/default/settings.php 
chmod a+w sites/default/settings.php

Apache yapılandırma dosyasını editörde açılır:

nano /etc/apache2/sites-available/default

Açılan Apache yapılandırma dosyasına "DirectoryIndex index.php index.html index.htm;" satırını altta görülen ekrandaki gibi eklenir.Yapılan değişiklikleri kaydedip çıkmak için CTRL+X tuş kombinasyonu kullanılır:

Yapılan değişikliklerin Apache servisi üzerinde aktif olabilmesi için yeniden başlatmak gerekir. Aşağıdaki komut ile bu servisi yeniden başlatılır:

sudo service apache2 restart

Ardından Web Browser üzerinden "http://ip_adresiniz/install.php" adresine gidilir.Açılan sayfada karşımıza aşağıdaki gibi Drupal'in kolay kurulum ekranları gelir:


  • No labels