Child pages
  • Apache'de mod_cache nasıl yapılır?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Önemli Bilgi

Aşağıda belirtilen kodlar httpd.conf dosyasına eklenmelidir. Bu dosyaya /etc/apache2/httpd.conf yolundan ulaşabilirsiniz.

Apache Web Server'a sahip değilseniz, kurulum için Apache ve PHP nasıl kurulur? başlıklı konuyu ziyaret edebilirsiniz.

Mod_cache modülü, local veya proxylenmiş içerik için RFC 2616 standartlarında HTTP içerik önbelleği uygular. Mod_cache işlevini yapabilmek adına iki adet disk yönetimi modülü kullanır. Bu modüller Apache içerisinde yer almaktadır. Modüller;

  • mod_disk_cache; Disk tabanlı depolama yöneticisidir.
  • mod_mem_cache; Bellek tabanlı depolama yöneticisidir. Mod_mem_cache iki farklı kullanıma sahiptir. Bunlar; nesneleri yığın belleğe alarak önbellekleme ve açık dosya tanımlayıcılarını önbelleklemedir.

Mod_disk_cache ayarları:

mod_disk_cache ayarları

Mod_mem_cache ayarları:

mod_mem_cache ayarları

 

Örnek httpd.conf dosyası ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır.

Dikkat!

mod_disk_cache ve mod_mem_cache aynı anda çalıştırılamaz. Yapacağınız konfigürasyonlarda disk_cache ya da mem_cache modüllerinden sadece birini kullanabilirsiniz.

httpd.conf

Yapılan konfigürasyonlardan sonra modlar için yetki belirlememiz gerekir. Yetkilendirme kodları sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

mod_cache aktif etme kodu
mod_disk_cache aktif etme kodu
mod_mem_cache aktif etme kodu

Tüm ayarlar tamamlandıktan sonra, ayarların geçerli olabilmesi için Apache tekrar başlatılmalıdır.

Apache yeniden başlatma kodu
  • No labels